Cơ thể huyển hóa glucose   Sau khi bạn ăn nước bọt và các chất bên trong dạ dày chuyển hóa các thực phẩm của bạn tạo thành glucose,đó chính là năng lượng chính của tế bào trong cơ thể. Bộ phận gan của bạn cũng lưu giữ một lượng đường nhưng dưới dạng glycogen. Nếu bạn không ăn uống đầy đủ hoặc nồng độ glucose trong máu của bạn thấp thì lúc đó  glycogen sẽ chuyển hóa thành glucose.