Cùng với sự phát triển của kinh tế, đời sống đang ngày càng cải thiện hơn, mô hình bệnh tật cũng thay đổi theo nhiều. Bên cạnh mô hình bệnh tật của những nước đang phát triển, ở nước ta đã xuất hiện mô hình bệnh tật của những nước phát triển. Đấy là các tỷ lệ các bệnh mãn tính không lây ngày càng gia tăng như là: tiểu đường, thừa cân, béo phì, ung thư và tim mạch.